Produkty i usługi

Oferta jaka Państwu przedstawiamy dotyczy zastosowania nowoczesnego bezprzewodowego elektronicznego systemu osuszania murów urządzeniami GPL .

Zasada działania urządzenia.
Urządzenie pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.). Aparat emituje fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. Powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy, tj. ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi. W wyniku powyższego woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszania budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 miesięcy do 36 miesięcy. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku powyżej strefy zawilgocenia. Po osuszeniu budynku aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku, niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych.

Ważnym aspektem zastosowania urządzenia jest likwidacja poprzez odcięcie transportu wody w murach, zarodników pleśni i grzybni - Aspergillus niger (kropidlak czarny) wpływający na organizm ludzki. Grzyby i pleśnie działają patogenne na ustrój człowieka powodując wiele chorób społecznych. Wytwarzają one ogromne ilości zarodników, których znaczenie jako czynnika zagrażającego zdrowiu mieszkańców wzrosło ostatnio do granic niebezpiecznych. Grzyby te atakują między innymi płuca, układ nerwowy, gałkę oczną, mięsień sercowy a także wywołują inne schorzenia, ogólnie objęte nazwą aspergilozy. Jak wynika z badań na Akademii Medycznej w Krakowie i najaktualniejszego stanu wiedzy (UNESCO) - choroby ludzkie wywołane trującym działaniem mykotoksyn, czyli metabolitów pleśni mają ścisły związek z powstaniem chorób nowotworowych, takich jak: rak wątroby, rak płuc, rak przełyku, rak żołądka, guzy mózgu i białaczki (rak krwi). Najlepiej dotąd poznano działanie niektórych hepatropowych mykotoksyn, np: metabolitu Aspergilus flavus, zwanego aflatoksyną. Nawet jednorazowa, większa dawka aflatoksyny może doprowadzić do nieodwracalnych przedrakowych i nowotworowych zmian w wątrobie. Prócz działania toksycznego i rakotwórczego aflatoksyny wywierają również wpływ na organogenezę płodową, wywołując efekt teratogeniczny. Aflatoksyny mają również wpływ na ośrodkowy układ nerwowy z następowym uszkodzeniem mózgu.

Zalety urządzenia

 • osusza mury będące w promieniu działania (beton, kamień, cegła)
 • po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia
 • usuwa pleśń, likwiduje zapach stęchlizny
 • nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp.
 • nie wymaga wykonywania wykopów, napraw izolacji
 • posada wszelkie aktualne atesty oraz certyfikaty (Zgodności CE, Bezpieczeństwa B, Higieniczny HK, Orzeczenie PP z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy) wymagane przez prawo budowlane krajowe oraz UE (wraz z aktualizacjami)
 • spełnia wymogi w zakresie dyrektyw: LVD 73/23/EEC oraz EMC 98/336/EEC
 • posada 20-to letni bezpłatny serwis
 • posada najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju i na terenie UE
 • wytwarza zdrowy mikroklimat w obiekcie, dodatkową zaletą urządzenia jest korzystne energizownanie organizmu, co wpływa korzystnie na jego funkcje życiowe
 • nie wymaga dozoru, posiada bezobsługowy system kontroli
 • posiada liczne referencje
 • koszt eksploatacji wynosi 1 zł na miesiąc

img

Parametry techniczne

 • napięcie zasilania 230V AC
 • moc pobierana 1,5-2,0 W
 • wielkość indukcji magnetycznej B w obrębie urządzenia 0,1-0,6 μ T
 • wielkość natężenia pola elektromagnetycznego E w otoczeniu urządzenia 10-90 V/m
 • zasięg korzystnego oddziaływania średnica kuli 30mb
 • wymiary 30x30x10 cm


Oferta obejmuje

 • ocenę stopnia zawilgocenia, przy pomocy urządzenia elektronicznego VOLTCRAFT FM 200 pomiary ujęte w protokóle pomiarów wilgotności (wzór protokołu dołączony do oferty)
 • dostawę urządzenia w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego zlecenia i zainstalowanie
 • kontrolę przebiegu osuszania w pierwszym okresie, co dwa miesiące przez sześć miesięcy, potem co 12 miesięcy przez okres trzech lat
 • doradztwo budowlane
 • bezpłatny dojazd do 100km, powyżej opłata wg. stawki za km.


img